กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ธนะชัย ผดุงธิติ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย
เลขเรียก340.095
ผู้แต่งธนะชัย ผดุงธิติ
หัวเรื่องกฎหมาย - - พจนานุกรม.
สำนักพิมพ์นิติรัฐ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ นักปกครอง นักกฎหมาย
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งธนะชัย ผดุงธิติ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470.
สำนักพิมพ์นิติรัฐ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม