กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สุเพชร จิรขจรกุล พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการใช้โปรแกรม ArcGIS Desktop เวอร์ชั่น 9.1
เลขเรียก307.14
ผู้แต่งสุเพชร จิรขจรกุล
หัวเรื่องระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์.
สำนักพิมพ์เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งสุเพชร จิรขจรกุล
หัวเรื่องระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์. , ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์. , โปรแกรมคอมพิวเตอร์.
สำนักพิมพ์เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม