กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี,แปล พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องจดหมายจากผู้นำ = Letters from Leaders
เลขเรียก920.02
ผู้แต่งดอร์มานน์,เฮนรี โอ
นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี,แปล
หัวเรื่องบุคคลสำคัญ - - ชีวประวัติ. , คำคม.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องจริงนอกบันทึกประวัติศาสตร์
เลขเรียก909
ผู้แต่งนุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี,แปล
หัวเรื่องประวัติศาสตร์โลก. , ประวัติศาสตร์นิพนธ์. , สิ่งมหัศจรรย์.
สำนักพิมพ์รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม