กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สุนีย์ สินธุเดชะ พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพูดญี่ปุ่นเป็นเร็ว
เลขเรียก495.682
ผู้แต่งสุนีย์ สินธุเดชะ
หัวเรื่องภาษาญี่ปุ่น - - บทสนทนาและวลี.
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพูดอังกฤษเป็นเร็ว 1 พร้อมคำอธิบายแต่ละสถานการณ์เป็นภาษาไทย
เลขเรียก428.249
ผู้แต่งสุนีย์ สินธุเดชะ
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การสนทนา.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนคันจิขั้นพื้นฐาน (สำหรับสอบวัดระดับ 3)
เลขเรียก495.682
ผู้แต่งสุนีย์ สินธุเดชะ
หัวเรื่องภาษาญี่ปุ่น - - การใช้ภาษา. , ภาษาญี่ปุ่น - - การเขียน.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสนทนาภาษาอังกฤษ 1,000 ประโยค
เลขเรียก428.249
ผู้แต่งสุนีย์ สินธุเดชะ
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การสนทนา.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม