กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สุชาติ เวโรจน์ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายปกครองและคดีปกครองสำหรับประชาชน
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสุชาติ เวโรจน์
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง. , ศาลปกครอง. , คดีปกครอง.
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอุทาหรณ์ ดคีปกครอง รวมบทความจากคอลัมน์หนังสือพิมพ์
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งสุชาติ เวโรจน์
หัวเรื่องคดีปกครอง.
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอุทาหรณ์คดีปกครอง
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งสุชาติ เวโรจน์
หัวเรื่องคดีปกครอง.
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม