กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ประภัสสร เสวิกุล พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่องจดหมายจากชายชราตาบอด
เลขเรียกรส
ผู้แต่งประภัสสร เสวิกุล
หัวเรื่องเรื่องสั้น. , จดหมมยจากชายชราตาบอด.
สำนักพิมพ์เวลาดี
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชี้ค
เลขเรียก
ผู้แต่งประภัสสร เสวิกุล
หัวเรื่องนวนิยายไทย
สำนักพิมพ์นามมีบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไชน่ามูน
เลขเรียก
ผู้แต่งประภัสสร เสวิกุล
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผมจะเป็นคนดี วิกรม กรมดิษฐ์
เลขเรียก895.93
ผู้แต่งประภัสสร เสวิกุล
หัวเรื่องวิกรรม กรมดิษฐ์. , นวนิยายไทย.
สำนักพิมพ์แอล. ที. เพรส
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลอดลายมังกร
เลขเรียก
ผู้แต่งประภัสสร เสวิกุล
หัวเรื่องนวนิยายไทย. , ลวดลายมังกร.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลานมยุเรศ
เลขเรียก
ผู้แต่งประภัสสร เสวิกุล
หัวเรื่องนวนิยาย.
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหิมาลายัน
เลขเรียก
ผู้แต่งประภัสสร เสวิกุล
หัวเรื่องนวนิยาย
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเห่ชะเลรุ้ง
เลขเรียก
ผู้แต่งประภัสสร เสวิกุล
หัวเรื่องนวนิยาย
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิชชิ่ง : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม