กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารจิต
เลขเรียก294.342
ผู้แต่งพระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
หัวเรื่องสมาธิ. , วิปัสสนา. , กรรมฐาน.
สำนักพิมพ์เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้ตัว รู้ใจ ก็ไปนิพพาน
เลขเรียก294.301
ผู้แต่งพระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)
หัวเรื่องพระพุทธเจ้า--คำสอน. , พุทธศาสนา - - คำสั่งสอน.
สำนักพิมพ์กรีน- ปัญญาญาณ
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม