กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ชุมพล ศฤงคารศิริ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ฉบับปรับปรุง)
เลขเรียก658.403
ผู้แต่งชุมพล ศฤงคารศิริ
หัวเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. , เทคโนโลยีสารสนเทศ.
สำนักพิมพ์หจก. ป. สัมพันธ์พาณิชย์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม