กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานธนารักษ์จังหวัดลำปาง พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารที่ราชพัสดุและเงินตรา
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดลำปาง
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดลำปาง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยประเมินผลจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำปาง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดลำปาง
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ - - ลำปาง.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย การตลาด การบริหารที่ราชพัสดุในเชิงธุรกิจ ในการประชะมสัมนาเชิง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดลำปาง
หัวเรื่องวิสัยทัศน์. , กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่. , การตลาด. , ที่ราชพัสดุ - - กรุงเทพฯ.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปการจัดผังแม่บทการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (Master Plan)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดลำปาง
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ - - ลำปาง.
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดลำปาง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปการจัดผังแม่บทการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ (Master Plan)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดลำปาง
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ - - ลำปาง.
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดลำปาง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ปีงบประมาณ 2548 ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดลำปาง
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานธนารักษ์จังหวัดลำปาง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักงานธนารักษ์จังหวัดลำปาง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม