กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สุเมธ พรมพันห่าว พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส แก้ปัญหาชาติด้วย คลองกระ
เลขเรียก330.95
ผู้แต่งสุเมธ พรมพันห่าว
หัวเรื่องคลองเชื่อมมหาสมุทร. , คอคอดกระ.
สำนักพิมพ์บิกไลน์
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส แก้ปัญหาชาติด้วยคลองกระ
เลขเรียก386.45
ผู้แต่งสุเมธ พรมพันห่าว
หัวเรื่องคลองกระ - - เศรษฐกิจ.
สำนักพิมพ์บิกไลน์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม