กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วิษณุ เครืองาม พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : รัฐธรรมนูญและกฎหมายมหาชน
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งวิษณุ เครืองาม
หัวเรื่องรัฐธรรมนูญ. , กฎหมายมหาชน.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซื้อแลกเปลี่ยน ให้
เลขเรียก346.072
ผู้แต่งวิษณุ เครืองาม
หัวเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ซื้อขาย. , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- แลกเปลี่ยน. , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ให้.
สำนักพิมพ์นิติบรรณการ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภูฏาน วิมานปลายฟ้า
เลขเรียก915.498
ผู้แต่งวิษณุ เครืองาม
หัวเรื่องภูฎาน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว. , ภูฏาน - - ข้อมูลประเทศ.
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม