กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เทียนฉาย กีระนันทน์ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งเทียนฉาย กีระนันทน์
หัวเรื่องเทียนฉาย กีระนันทน์ - - ผลงาน. , การบริหารภาครัฐ. , เศรษฐศาสตร์.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม