กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักผังเมือง กองนโยบายและแผนงาน พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องข้อมูลพื้นฐานเพื่อการผังเมือง
เลขเรียก711.409
ผู้แต่งสำนักผังเมือง กองนโยบายและแผนงาน
หัวเรื่องผังเมือง - - กรุงเทพฯ. , การฟื้นฟูเมือง.
สำนักพิมพ์กองนโยบายและแผนงาน สำนักผังเมือง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม