กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กลุ่มงานตรวจราชการ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสรุปผลการบริหารงานด้านที่ราชพัสดุในการสัมมนาเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 4 รัสอร์ท แอนด์ สปอร์คลับ จังหวัดจันทบุรี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกลุ่มงานตรวจราชการ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กลุ่มงานตรวจราชการ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการประชุมเพื่อพิจารณาลดขั้นตอนและเวลาปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนในการบริหารที่ราชพัสดุของธนารักษ์พื้นที่ 75 พื้นที่
เลขเรียก
ผู้แต่งกลุ่มงานตรวจราชการ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กลุ่มงานตรวจราชการ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม