กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการสำรวจกำแพงเมือง - คูเมือง
เลขเรียก915.936
ผู้แต่งสำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
หัวเรื่องกำแพงเมือง - - เชียงใหม่.
สำนักพิมพ์สำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องโฉนดชุมชนกับที่ราชพัสดุ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนการปฏิบัติงานสำรวจที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักบริหารจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม