กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง84 ปี กษาปณ์แห่งองค์ราชัน
เลขเรียก737.4
ผู้แต่งสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-. , เหรียญกษาปณ์. , เหรียญที่ระลึกและเหรียญรางวัล.
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวเนเคชั่น
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2545 เงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
หัวเรื่องรายงานประจำปี 254 , , กรมธนารักษ์. , กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2549 เงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
หัวเรื่องรายงานประจำปี 254 , , สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน- -รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 เงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม