กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง100 ปี พันธบัตรไทย
เลขเรียก332.632
ผู้แต่งสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
หัวเรื่องพันธบัตรไทย. , ตราสารหนี้.
สำนักพิมพ์ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เลขเรียก336.34
ผู้แต่งสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
หัวเรื่องสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ -- การบริหาร. , หนี้สาธารณะ -- ไทย. , สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เลขเรียก336.34
ผู้แต่งสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
หัวเรื่องสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ -- การบริหาร. , หนี้สาธารณะ -- ไทย. , สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เลขเรียก336.34
ผู้แต่งสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
หัวเรื่องสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ -- การบริหาร. , หนี้สาธารณะ -- ไทย. , สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รายงานประจำปี 2550
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
หัวเรื่องรายงานประจำปี 2550. , สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม