กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารและบำรุงรักษาอาคาร
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า
หัวเรื่องการบริหารองค์กร.
สำนักพิมพ์พัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จำนวน 6 จังหวัด
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า
หัวเรื่องโครงการปรับปรุงอาคาร. , พูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า- - ผลงาน.
สำนักพิมพ์พัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบสภาพอาคาร
เลขเรียก
ผู้แต่งพูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กองแบบแผนและก่อสร้าง กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบแปลนแสดงที่ทำการกรมธารักษ์ และ อาคารศูนย์ราชการสังกระทรวงการคลัง ในส่วนภูมิภาค จังหวัดภูเก็ต ของ นายพูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า
หัวเรื่องพูลพัฒน์ หาญเกียรติกล้า - - ผลงาน. , กรมธนารักษ์.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม