กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ปตท. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องWater Brick = ก้อนน้ำ
เลขเรียก333.911
ผู้แต่งสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปตท.
หัวเรื่องการจัดการน้ำ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน. , น้ำท่วม. , การจัดการน้ำ. , สถาปัตยกรรม - - น้ำ.
สำนักพิมพ์ทวีวัฒน์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 (รายงานทางการเงิน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน): พลังที่ยั่งยืน เพื่อไทย
เลขเรียกรป 665.5
ผู้แต่งปตท.
หัวเรื่องรายงานประจำปี - - ปตท. , ปิโตรเลียม , ปิโตรเลียม - - อุตสาหกรรมน้ำมัน
สำนักพิมพ์ปตท.
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2552 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน): ความงามแห่งดุลยภาพ
เลขเรียกรป 665.5
ผู้แต่งปตท.
หัวเรื่องรายงานประจำปี 255 , บริษัทปิโตรเลียม - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์ปตท.
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เลขเรียก332.64
ผู้แต่งปตท.
หัวเรื่องหุ้นและการเล่นหุ้น. , การร่วมลงทุน.
สำนักพิมพ์บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม