กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วรภัทร์ ภู่เจริญ พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องISO 9000 กับการปรับปรุงบริการภาครัฐ
เลขเรียก658.562
ผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ
หัวเรื่องไอเอสโอ 9000. , การควบคุมคุณภาพ.
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารวิถีพุทธ ตอน : การบริหารคุณภาพแบบองค์รวม (Total Quality Management : TQM)
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ
หัวเรื่องการบริหารคุณภาพโดยรวม.
สำนักพิมพ์อริยชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเครื่องมือนักบริหารสมัยใหม่
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ
หัวเรื่องการบริหาร.
สำนักพิมพ์อิมเพาเวอร์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฉลาดได้อีก
เลขเรียก158.3
ผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ
หัวเรื่องการดำเนินชีวิต. , จิตวิทยา.
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพลังบุญ
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ
หัวเรื่องพุทธศาสนา.
สำนักพิมพ์อริยชน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารความรู้
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งวรภัทร์ ภู่เจริญ
หัวเรื่องการบริหารองค์ความรู้. , การเรียนรู้องค์การ.
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม