กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องนายก ฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน เล่ม 7
เลขเรียก320.9
ผู้แต่งสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องทักษิณ ชินวัตร - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องนายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องทักษิณ ชินวัตร, 2492 - - ผลงาน. , ไทย - - การเมืองและการปกครอง.
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องทักษิณ ชินวัตร, 2492 - - ผลงาน. , ไทย - - การเมืองการปกครอง.
สำนักพิมพ์เอ.พี. กราฟิค ดีไซน์ และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน...เล่ม 9
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องไทย - - การเมืองและการปกครอง. , ทักษิณ ชินวัตร, 2492 - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลการดำเนินงาน 3 ปี ของรัฐบาล นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย (พ.ย. 2544 - พ.ย. 2543)
เลขเรียก351.5
ผู้แต่งสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องรัฐบาล - - ไทย - - ผลงาน. , คณะรัฐมนตรี - - ไทย.
สำนักพิมพ์มายด์ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม