กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วิรัช ชีพสมทรง พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารส่งเสริมสหกรณ์ : กรณีศึกษาการบริหารนโยบายการส่งเสริมสหกรณ์กองทุนสวนยาง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวิรัช ชีพสมทรง
หัวเรื่องวิรัช ชีพสมทรง - - ผลงาน. , สหกรณ์ - - การบริหาร.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม