กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา Informix พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องInformix Guide to Database Design and Implementation
เลขเรียก005.7585
ผู้แต่งInformix
หัวเรื่องApplication software - - Development , Informix (Computer program) , Relational databases
สำนักพิมพ์Informic Softeare
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องInformix Guide to GLS Functionality
เลขเรียก005.7585
ผู้แต่งInformix
หัวเรื่องInformix (Computer program)
สำนักพิมพ์Informic Softeare
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องInformix Guide To SQL : Reference
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งInformix
หัวเรื่องSQL (Computer program language).
สำนักพิมพ์Informic Softeare
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องInformix Guide To SQL : Syntax
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งInformix
หัวเรื่องSQL (Computer program language).
สำนักพิมพ์Informic Softeare
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องPerformance Guide for lnformix Dynamic Server
เลขเรียก005.7585
ผู้แต่งInformix
หัวเรื่องlnformix Dynamic Server
สำนักพิมพ์Informic Softeare
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 1 เล่ม