กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกัลยาณีแห่งราชสกุลมหิดล : Princess of the Mahidol Family
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466- - - ภาพ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกัลยาณีแห่งราชสกุลมหิดล(Princess of the Mahidol Family)
เลขเรียก920
ผู้แต่งกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466-255 ,
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกุลเชษฐ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ : August Princess of the House of Chakri
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466-255 ,
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกุลเชษฐ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์(August Princess of the Home of Chakri)
เลขเรียก920
ผู้แต่งกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466-255 ,
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2549 โรงงานไพ่ กรมสรรมสามิต
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงฯ ในดวงใจราษฎร์ : Princess in the Hearts of People
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466- - - ภาพ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมหลวงฯในดวงใจราษฎร์(Princess in the Hearts of People)
เลขเรียก920
ผู้แต่งกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องนราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง, 2466-255 ,
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมสรรพสามิต
เลขเรียก294.34
ผู้แต่งกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องกฐิน. , กฐินพระราชทาน กรมสพพรสามิต.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ไพ่กรมสรรพสามิต
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม