กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานพุทธมณฑล พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามกุฎราชกุมาร
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งสำนักงานพุทธมณฑล
หัวเรื่องมหาชาติ. , เทศน์มหาชาติ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์การศาสนา
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เลขเรียก294.304
ผู้แต่งสำนักงานพุทธมณฑล
หัวเรื่องเทศน์มหาชาติ. , ธรรมเทศนา.
สำนักพิมพ์วงตะวัน
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม