กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พุทธชาติ อรุณเวช พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการใช้หลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาบุคลากรเพื่อนำไปสู่องค์กรบริหารประสิทธิภาพ : กรณีศึกษาสำนักกษาปณ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพุทธชาติ อรุณเวช
หัวเรื่องพุทธชาติ อรุณเวช - - ผลงาน. , การพัฒนาบุคลากร.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อประเมินบุคคล ของ นางพุทธชาติ อรุณเวช ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม 8 ว.
เลขเรียก
ผู้แต่งพุทธชาติ อรุณเวช
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กลุ่มศิลปกรรม สำนักกษาปณ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานที่เสนอให้ประเมินในตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม 8 ว. ของ นางพุทธชาติ อรุณเวช
เลขเรียก
ผู้แต่งพุทธชาติ อรุณเวช
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายละเอียดผลงานการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม 8 ว. ของ นางพุทธชาติ อรุณเวช
เลขเรียก
ผู้แต่งพุทธชาติ อรุณเวช
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม