กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานพุทธมนฑล พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งสำนักงานพุทธมนฑล
หัวเรื่องพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์. , การปฏิบัติธรรม.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม