กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา มหากุฎราชวิทยาลัย พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพุทธภาษิต 6 ภาษา บาลี โรมัน ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศษ อินโดนีเซีย จีน
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งมหากุฎราชวิทยาลัย
หัวเรื่องพุทธภาษิต. , สุภาษิตและคำพังเพย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหากุฎราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโสพัสปัญหา
เลขเรียก294.343
ผู้แต่งมหากุฎราชวิทยาลัย
หัวเรื่องธรรมะ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหากุฎราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 2 เล่ม