กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นิพนธ์ พัวพงศกร พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลุ่มวิชาที่ 3 วิวัฒนาการและโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย 1
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งวไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์
นิพนธ์ พัวพงศกรธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ. , ระบบเศรษฐกิจไทย. , เศรษฐกิจ - - วิวัฒนาการ. , เศรษฐกิจนอกระบบ.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม