กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลุ่มวิชาที่ 3 วิวัฒนาการและโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย 1
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งวไลลักษณ์ น้อยพยัคฆ์
นิพนธ์ พัวพงศกรธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ. , ระบบเศรษฐกิจไทย. , เศรษฐกิจ - - วิวัฒนาการ. , เศรษฐกิจนอกระบบ.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลุ่มวิชาที่ 4 วิวัฒนาการและโครงสร้างระบบเศรษฐกิจไทย 2
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งรพี สุจริตกุล
วิไลพร ลิ่มเกษมศานต์ธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ. , ตลาดเงินทุน. , เศรษฐกิจ - - ไทย.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม