กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบจำนวนทั้งสิ้น 10 รายชื่อ

ชื่อเรื่องไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2553
เลขเรียก383.4
ผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวเรื่องโทรเลข - - ไทย , ไปรษณีย์ - - รวมเรื่อง , ไปรษณีย์ - - ไทย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ , พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2549 , ไปรษณีย์ - - ไทย , พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477
สำนักพิมพ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับความพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
เลขเรียก342
ผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวเรื่องพระราชบัญญัติ.
สำนักพิมพ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
เลขเรียก342
ผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวเรื่องพระราชบัญญัติ.
สำนักพิมพ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2548 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวเรื่องรายงานประจำปี 254 , , กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวเรื่องรายงานประจำปี 2550. , กระทวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวเรื่องรายงานประจำปี 255 , , กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขเรียก354.750
ผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวเรื่องกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -- การบริหาร. , เทคโนโลยีสารสนเทศ. , กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์วงศ์สว่างการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขเรียก354.750
ผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวเรื่องกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -- การบริหาร. , เทคโนโลยีสารสนเทศ. , กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์วงศ์สว่างการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เลขเรียกรายงานประจำปี 354.75
ผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวเรื่องกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - - รายงานประจำปี. , กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพิมพ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายคู่มือฉบับประชาชน
เลขเรียก004.678
ผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวเรื่องอินเตอร์เน็ต. , อินเตอร์เน็ต - - ด้านกฎหมายไทย.
สำนักพิมพ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม