กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง225 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
เลขเรียกอ 959.38
ผู้แต่งสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศาลเจ้าศรัทธาสถานแห่งบางกอก
เลขเรียก203.555
ผู้แต่งสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่องศาสนสถาน - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร 220 ปี สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
เลขเรียก959.311
ผู้แต่งสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่องกรุงเทพฯ - - ภาพถ่าย. , กรุงเทพฯ - - ประวัติ. , การพัฒนาเมือง - - กรุงเทพฯ. , ผังเมือง - - กรุงเทพฯ.
สำนักพิมพ์สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร 220 ปี
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่องกรุงเทพ - - ภาพถ่าย. , กรุงเทพ - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร 222 ปี
เลขเรียก959.311
ผู้แต่งสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่องกรุงเทพ - - ภาพถ่าย. , กรุงเทพ - - ประวัติศาสตร์. , กรุงเทพ - - ความเป็นอยู่และประเพณี. , กรุงเทพมหานคร - - ภาพ , กรุงเทพมหานคร - - สำนักผังเมือง
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม