กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา บุตรี วีระไวทยะ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง5 ธันวามหาราช มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 76 พรรษา
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งบุตรี วีระไวทยะ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-. , 5 ธันวามหาราช. , ไทย - - กษัตริย์และผู้ปกครอง.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม