กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไพฑูรย์ ขาวมาลา พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเรือวัฒนธรรมชาวนำลุ่มเจ้าพระยา
เลขเรียก390.095
ผู้แต่งไพฑูรย์ ขาวมาลา
หัวเรื่องเรือ. , การแข่งเรือ. , ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี. , วัฒนธรรมไทย.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม