กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วรเจตน์ ภาคีรัตน์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง : หลักการพื้นฐานของกฎหมายปกครองและการกระทำทางปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งวรเจตน์ ภาคีรัตน์
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองในระบบกฎหมายเยอรมัน
เลขเรียก324.430
ผู้แต่งวรเจตน์ ภาคีรัตน์
หัวเรื่องกฏหมายปกครอง. , กฏหมายปกครอง - - เยอรมัน.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม