กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องงานของรัฐบาล อานันท์ ปันยารชุน (เล่มที่ 1)
เลขเรียก351.5
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องยานันท์ ปันยารชุน, 247 , , การบริหารรัฐกิจ - ไทย. , รัฐบาล - ไทย. , นายกรัฐมนตรี - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงานของรัฐบาล อานันท์ ปันยารชุน
เลขเรียก351.5
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องอานันท์ ปันยารชุน , 247 , , การบริหารรัฐกิจ - ไทย. , รัฐบาล - ไทย. , นายกรัฐมนตรี - ไทย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 2 เล่ม