กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สวอนสัน, ริชาร์ต เอ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการประเมินความคุ้มครองค่าเงินในงาน HRD
เลขเรียก331.11
ผู้แต่งสวอนสัน, ริชาร์ต เอ.
หัวเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. , การพัฒนาบุคลากร. , อัตราผลตอบแทน.
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม