กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โกสินทร์ จำนงไทย พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องระเบียบและวิธีการวิจัย
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งโกสินทร์ จำนงไทย
หัวเรื่องวิจัย.
สำนักพิมพ์ส.ส.ท สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม