กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กิติมา อมรทัต พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องศิลปะการพูดให้ตรึงใจคน
เลขเรียก808.5
ผู้แต่งกิติมา อมรทัต
หัวเรื่องการพูด. , การพูดในชุมนุมชน. , วาทศิลป์.
สำนักพิมพ์เยลโล่การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม