กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คาปร้า, ฟริตจ๊อฟ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องจุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ ทัศนะแม่บทเพื่อการปฏิวัติวัฒนธรรมใหม่
เลขเรียก501
ผู้แต่งคาปร้า, ฟริตจ๊อฟ
หัวเรื่องวิทยาศาสตร์กับอารยธรรม. , วิทยาศาสตร์ - - ปรัชญา. , วิทยาศาสตร์ - - แง่สังคม.
สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม