กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รายงานประจำปี 2551
เลขเรียก
ผู้แต่งธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รายงานประจำปี 2556
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
หัวเรื่องธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2549 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
หัวเรื่องรายงานประจำปี 254 , , ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2558 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขเรียกรายงานประจำปี 332.405
ผู้แต่งธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
หัวเรื่องธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (มิติใหม่ของการบริหารสินทรัพย์ภาครัฐ)
เลขเรียก658
ผู้แต่งธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
หัวเรื่องการบริหารทรัพย์สินและหนี้สิน. , การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน.
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขเรียก333.79
ผู้แต่งธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
หัวเรื่องอาคารอนุรักษ์พลังงาน. , การอนุรักษ์พลังงาน.
สำนักพิมพ์ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม