กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ลลิตา ธีระสิริ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องบำบัดภูมิเพี้ยน ด้วยวิธีธรรมชาติ
เลขเรียก617.564
ผู้แต่งลลิตา ธีระสิริ
หัวเรื่องธรรมชาติบำบัด. , ภูมิเพี้ยน.
สำนักพิมพ์รวมทรรศน์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมะเร็ง-รักษาด้วยตนเอง ตามแนวธรรมชาติบำบัด
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งลลิตา ธีระสิริ
หัวเรื่องมะเร็ง - - แง่โภชนาการ. , มะเร็ง - - โภชนาบำบัด. , มะเร็ง - - การรักษา.
สำนักพิมพ์รวมทรรศน์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสอนลูกกินผัก
เลขเรียก634.4
ผู้แต่งลลิตา ธีระสิริ
หัวเรื่องผัก. , อาหารธรรมชาติ.
สำนักพิมพ์รวมทรรศน์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม