กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พิษณุ จันทร์วิทัน พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกงสุลไทยในเมืองลาว
เลขเรียก327.593
ผู้แต่งพิษณุ จันทร์วิทัน
หัวเรื่องไทย - - ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ. , ลาว - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว. , ลาว - - ความเป็นอยู่และประเพณี.
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเสน่ห์ภาษาลาว
เลขเรียก495.919
ผู้แต่งพิษณุ จันทร์วิทัน
หัวเรื่องภาษาลาว.
สำนักพิมพ์นิลุบล
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม