กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สมจิตร อาจอินทร์ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องระบบฐานข้อมูล : Database system
เลขเรียก005.74
ผู้แต่งสมจิตร อาจอินทร์
หัวเรื่องการจัดการฐานข้อมูล. , ฐานข้อมูล. , การออกแบบฐานข้อมูล.
สำนักพิมพ์ขอนแก่นการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม