กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อัศนีย์ ก่อตระกูล พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องโครงการ การศึกษาสถานภาพการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : A study of the State of the art and the direction of infounation technology research
เลขเรียก
ผู้แต่งอัศนีย์ ก่อตระกูล
หัวเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ. , technology. , information. , วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์อาร์ตแนด์พาร์ท อัพเดท
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม