กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ดนัย จันทร์เจ้าฉาย พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคุณ (คุณค่าใดๆ ก็ไม่มากมายเท่าคุณค่าทางธรรม)
เลขเรียก294.315
ผู้แต่งดนัย จันทร์เจ้าฉาย
หัวเรื่องธรรมะ.
สำนักพิมพ์ปราณ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องในหลวงในรอยธรรม
เลขเรียก928.159
ผู้แต่งดนัย จันทร์เจ้าฉาย
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา , 2470 - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม