กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วัชรี รมยะนันท์ พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 1
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวัชรี รมยะนันท์
หัวเรื่องพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ, 2279-235 , , ราชวงศ์จักรี. , กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 2
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวัชรี รมยะนันท์
หัวเรื่องพุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ, 2310-236 , , ราชวงศ์จักรี. , กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 3
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวัชรี รมยะนันท์
หัวเรื่องนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2330-239 , , ราชวงศ์จักรี. , กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 4
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวัชรี รมยะนันท์
หัวเรื่องจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-241 , , ราชวงศ์จักรี. , กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 5
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวัชรี รมยะนันท์
หัวเรื่องราชวงศ์จักรี. , กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย. , จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-245 ,
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 7
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวัชรี รมยะนันท์
หัวเรื่องราชวงศ์จักรี. , กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย. , ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2436-248 ,
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม