กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ปิ่น มาลากุล พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องงานละครของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม
เลขเรียก895.9
ผู้แต่งปิ่น มาลากุล
หัวเรื่องมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ.
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 6
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งปิ่น มาลากุล
หัวเรื่องราชวงศ์จักรี. , กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย. , มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-246 ,
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม