กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สมโรจน์ สวัสดกุล ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิง พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 8
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสมโรจน์ สวัสดกุล ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิง
หัวเรื่องราชวงศ์จักรี. , กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย. , อานันทมหิดล, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา, 2468-248 ,
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม