กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา จรูญพันธุ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 9
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งจรูญพันธุ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
หัวเรื่องกษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย. , ราชวงศ์จักรี. , ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม